16 listopada – Skuteczne przewodzenie zespołem

Kategoria:

Zaloguj się, aby zapisać się na wydarzenie

Opis

16 listopada


Skuteczne przewodzenie zespołem
Na warsztacie dowiecie się o nowoczesnych koncepcjach zarządzania zespołem. Powszechnie wykorzystywane na całym świecie teorie dotyczące motywacji, budowania zespołu, efektywnej komunikacji i zarządzania wiedzą zostaną uzupełnione konkretnymi przykładami i praktycznymi poradami wynikającymi z autentycznych doświadczeń trenera. Tematyka warsztatu skupi się szczególnie na problematyce zarządzania zespołem w organizacji pozarządowej (w tym np. studenckiej) oraz w początkującym zespole biznesowym.

Prowadzący – Michał Adamczyk
Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów. Inżynier informatyki stosowanej (Java developer) i magister zarządzania (specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi) z doświadczeniem biznesowym (działalność w obszarze mobile-IT) oraz 12-letnim doświadczeniem menedżerskim i 5-letnim doświadczeniemnaukowo-dydaktycznym.
Ekspert oceniający przedsięwzięcia biznesowe pod kątem innowacyjności w ramach projektów PARP.
Realizuje na AGH rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą krakowskiego
ekosystemu start-upowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania
innowacjami, w tym m.in. 7 artykułów w czasopismach naukowych, 7 rozdziałów w monografiach.
Nauczyciel akademicki i trener w zakresie zarządzania innowacjami, projektami i zasobami ludzkimi.
Absolwent prestiżowego szkolenia z zakresu komercjalizacji technologii na Wageningen University
(Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji.