JUPI X NZS AGH: Budowa modelu biznesowego w oparciu o rozwiązywanie zidentyfikowanego problemu określonej grupy z wykorzystanie koncepcji Business Model Canvas

Kategoria:

Opis

Budowa modelu biznesowego w oparciu o rozwiązywanie zidentyfikowanego problemu określonej grupy z wykorzystanie koncepcji Business Model Canvas

Uczestnicy warsztatu poznają nowoczesną koncepcję zarządzania biznesem w oparciu o tworzenie wartości dla klienta. 📊Przedstawione zostanie zaprojektowane przez Alexa Osterwaldera narzędzie Business Model Canvas, które jest powszechnie wykorzystane w środowisku start-upowym, jako podstawa do tworzenia modeli biznesowych innowacyjnych przedsiębiorstw. 🚀 W trakcie warsztatu, jego uczestnicy będą mieli okazję wcielić się w rolę biznes deweloperów, którzy opracowują innowacyjny model biznesowy bazujący na zidentyfikowanej potrzebie rynkowej. 💡📈

🍂 Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1331670477289632

Michał Adamczyk – Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów. Inżynier informatyki stosowanej (Java developer) i magister zarządzania (specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi) z doświadczeniem biznesowym (działalność w obszarze mobile-IT) oraz 12-letnim doświadczeniem menedżerskim i 5-letnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym. Ekspert oceniający przedsięwzięcia biznesowe pod kątem innowacyjności w ramach projektów PARP. Realizuje na AGH rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą krakowskiego ekosystemu start-upowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania innowacjami, w tym m.in. 7 artykułów w czasopismach naukowych, 7 rozdziałów w monografiach. Nauczyciel akademicki i trener w zakresie zarządzania innowacjami, projektami i zasobami ludzkimi. Absolwent prestiżowego szkolenia z zakresu komercjalizacji technologii na Wageningen University (Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.