15 grudnia – Jak stworzyć i zarządzać projektami od zera.

Kategoria:

Zaloguj się, aby zapisać się na wydarzenie

Opis

15 grudnia

Celem warsztatu jest przekazanie praktycznych technik i wskazówek dotyczących zarządzania
projektami. Na warsztacie omówione zostaną sprawdzone metody efektywnego planowania przebiegu
projektu, kontrolowania jego rezultatów oraz koordynowania pracą zespołu projektowego. Warsztat
skierowany jest zarówno do początkujących project managerów, jak i do osób, które planują rozpoczęcie
swojej kariery zawodowej w tym obszarze.

Prowadzący – Michał Adamczyk
Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów. Inżynier informatyki stosowanej (Java developer) i magister zarządzania (specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi) z doświadczeniem biznesowym (działalność w obszarze mobile-IT) oraz 12-letnim doświadczeniem menedżerskim i 5-letnim doświadczeniem naukowo-dydaktycznym.
Ekspert oceniający przedsięwzięcia biznesowe pod kątem innowacyjności w ramach projektów PARP.
Realizuje na AGH rozprawę doktorską w dyscyplinie nauk o zarządzaniu dotyczącą krakowskiego
ekosystemu start-upowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych dotyczących zarządzania
innowacjami, w tym m.in. 7 artykułów w czasopismach naukowych, 7 rozdziałów w monografiach.
Nauczyciel akademicki i trener w zakresie zarządzania innowacjami, projektami i zasobami ludzkimi.
Absolwent prestiżowego szkolenia z zakresu komercjalizacji technologii na Wageningen University
(Holandia) w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Transformation.doc”.

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji.