Conflicting founders: what can be done? | Phronetic | Uliana Shchelgacheva | SKIP

Kategoria:

Opis

[Polska wersja poniżej]

The workshop will be conducted in English!

Conflicting founders: what can be done?

According to Noam Wasserman, the author of The Founder’s Dilemmas, 65% of startups fail because of founder conflict.

 

👉 Conflict is a natural part of business. But founders should work on to avoid conflict and know how to resolve it when it occurs.

👉 Even if you’re dealing with an argument over the budget, a disagreement over the direction of the business, or a different approach to the business, you need to think of the project first.

 

Take part in training and learn:

✔ How to deal with problems in business?

✔ How not give over to emotion?

✔ How to work out a compromise to keep a product unsuffered?

 

Don’t be like most startups and learn how to solve problems!

 

During our interactive workshop we will look at case studies of conflicting situations between founders, touch upon some psychological theories with regards to conflict, and through interaction and practical tools, will attempt to shift your mindset from avoiding conflicts to managing them better, or even causing them, all in order to get to the more productive and collaborative work, which normally comes once the conflict has settled.

This workshop is for any founders, team leaders and ambitious individuals, who would like to learn of better ways of dealing conflicts within founding teams and improving their leadership skills.

___________________________________

📅 When : 7 September at 6 p.m.

🎯  Topic : Conflicting founders: what can be done?

📌 Where : Hub:raum; Przemysłowa St. 12, 30-701 Kraków

___________________________________

💡 Our special guest – Uliana Shchelgacheva 💡

 

Uliana Shchelgacheva

Founder & Behaviour Architect

Uliana founded Phronetic to realize her core belief that personal and business success are
interconnected and their greater meaning lies in making the world better. Uliana studies
behavioral science at the London School of Economics. She is an accomplished certified
executive and teams coach and a business trainer, working primarily with late stage startups
and large organizations and their leaders. Uliana’s career spans five countries, and in such
areas as finance, audit and business development. This multifaceted experience allows
Uliana to utilize interdisciplinary approaches in the work of Phronetic. A mother of 2, a
runner, Uliana also supports a children’s home, which in her youth, inspired her to do greater
good in all we do.

_________________________________

SKIP – Startup Innovation and Entrepreneurship Club is a project aimed at people interested in developing business skills.  It is part of the KITS project and aims to use the knowledge and experience of volunteers from UBS and mentors from the KITS [ KRK Inno Tech Starter] program, in order to create a community where members support one another to develop their innovative ideas. That’s why we organize a series of trainings and workshops.

_________________________________

You can’t miss it!

The training will end with networking over pizza🍕.

📌 Attention!!! 📌

Places are limited, so invite your friends today!

✍ Registration obligatory!✍

 

[Polish version]

Według Noama Wassermana, autora książki The Founder’s Dilemmas, 65% startupów upada z powodu konfliktu założycieli.

 

👉 Konflikt jest naturalną częścią biznesu. Ale founderzy powinni pracować nad tym, aby unikać konfliktów i umieć je rozwiązywać, gdy już się zdarzą.

👉 Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z kłótnią o budżet, niezgodą co do kierunku działania, czy odmiennym podejściem do biznesu, musisz na pierwszym miejscu mieć dobro projektu.

 

Przyjdź na szkolenie i dowiedz się:

✔ Jak radzić sobie z problemami w biznesie?

✔ Jak nie kierować się emocjami?

✔ Jak wypracować kompromis, aby nie ucierpiał na tym produkt?

 

Nie bądź jak większość i naucz się rozwiązywać problemy!

 

Podczas naszego interaktywnego warsztatu przyjrzymy się sytuacjom konfliktowym pomiędzy założycielami, poruszymy niektóre teorie psychologiczne dotyczące konfliktu, a poprzez interakcję i praktyczne narzędzia spróbujemy zmienić sposób myślenia z unikania konfliktów na lepsze zarządzanie nimi, a nawet ich wywoływanie. Wszystko po to, aby pracować wspólnie i produktywnie, co często jest możliwe tylko po rozwiązaniu konfliktu.

Ten warsztat jest przeznaczony dla wszystkich założycieli, liderów zespołów i ambitnych osób, które chciałyby poznać lepszy sposób na radzenie sobie z konfliktami w zespołach i poprawić swoje umiejętności przywódcze.

___________________________________

📅 Kiedy : 7 września o 18:00

🎯  Temat : Konflikty założycieli: Jak można im zaradzić?

📌 Gdzie: Hub:raum; Przemysłowa 12, 30-701 Kraków

___________________________________

 

💡 Kim jest nasz gość Uliana Shchelgacheva? 💡

 

Uliana Shchelgacheva

Founder & Behaviour Architect

Uliana założyła Phronetic, aby zrealizować swoje podstawowe przekonanie, że sukces osobisty i biznesowy są ze sobą powiązane, a ich większe znaczenie leży w czynieniu świata lepszym. Uliana studiowała nauki behawioralne w London School of Economics. Jest uznanym i certyfikowanym trenerem kadry zarządzającej, zespołów oraz trenerem biznesowym, pracującym głównie z firmami w późnym stadium rozwoju oraz z  dużymi organizacjami i ich liderami. Kariera Uliany rozwijana jest aż w pięciu krajach i dotyczy m.in.  takich obszarów jak finanse, audyt i rozwój biznesu. To wieloaspektowe doświadczenie pozwala Ulianie wykorzystywać interdyscyplinarne podejście w pracy Phronetic.

___________________________________

SKIP – Startupowy Klub Innowacji i Przedsiębiorczości to projekt skierowany do osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności biznesowych.  Jest on częścią projektu KITS i ma na celu wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wolontariuszy z UBS oraz mentorów programu KITS [ KRK Inno Tech Starter]. Chcąc stworzyć społeczność wzajemnie mobilizującą się do rozwijania swoich innowacyjnych pomysłów, organizujemy cykl szkoleń i warsztatów. 

_________________________________

Nie może Cię zabraknąć!

Szkolenie zakończy się networkingiem przy pizzy🍕

 

📌 Uwaga! 📌

Ilość miejsc limitowana, dlatego już dziś zaproś znajomych!

✍ Zapisy obowiązkowe!✍